DOĞAN AKSU

 
 

KÖYÜM AH KÖYÜM !

 
 
Yine gurbet elde düştün aklıma,
Sızladı burnumun kemiği köyüm.
Levh-i Kalem yazmış küsmem bahtıma,
Senden ayrı düştüm köyüm ah köyüm!
 
Erzurum ilimiz İspir ilçesi,
Aksu’dur köyümüz bir gül bahçesi,
Asırlara hitap eder lehçesi,
Bozulmamış özün köyüm ah köyüm!
 
Her tarafın al yeşile bürünmüş,
Mahalleler yamaçlara kurulmuş,
Aksu Çayı aka aka yorulmuş,
Güzel bir vadide köyüm ah köyüm!
 
Müslüman Türklerin ilk mekânları,
Vatan yaptı seni şehit kanları,
Sevecendir çok sıcaktır canları,
Misafirperverdir köyüm ah köyüm!
 
Derekapı ilk giriştir bağrına,
Otluca kurulmuş sol ve sağına,
Çok geçmeden vardık Kadıbağı’na,
Her tarafı gülzâr köyüm ah köyüm!
 
Masırdap üstünde kurulmuş Osut,
Cevizi bol olur güzeldir Pokut,
Kalgunsun insanı sanki bir yakut,
Halunus seyrangâh köyüm ah köyüm!
 
Gahmut yüksektedir pek serin olur,
Dapere inenler her yeri görür,
Yokuşu yamaçtır nefesler durur,
Ayak gitmez olur köyüm ah köyüm!
 
Ortaköy’ün çoktur arazileri,
Pertensor yaylası biraz ileri,
Dillerde dolaşır Yedigöller’i
Düzdağı da vardır köyüm ah köyüm!
 
Çatakkaya orman ile iç içe,
Yıldıztepe karşı koyamaz göçe,
Seksen hane bilmem indi bir kaça,
Gurbet harap etti köyüm ah köyüm!
 
Verçenik zirvede almış yerini,
Heybetli görünür hem çok berûni,
Güneş vurur eritemez karını,
Dört bine yakındır köyüm ah köyüm!
 
Yaylaların yazın adam dondurur,
Yeşilliğin cennetleri andırır,
Süt sağılır yayıkları doldurur,
Taze yağ yapılır köyüm ah köyüm!
 
Yavrusu sırtında gider yaylaya,
Gündüz biçin eder dönmez yuvaya,
Çocuğu yaşlısı yürür hep yaya,
Patika yolların köyüm ah köyüm!
 
Derelerde pırıl pırıl suların,
Buram buram kokar gül goncaların,
Neneler dedeler çeker yuların,
Al atın kır atın köyüm ah köyüm!
 
Çayırlarda koyun kuzu meleşir,
Taylar toylar annesiyle dolaşır,
Çoban olan zaman ile yarışır,
Günler akşam olmaz köyüm ah köyüm!
 
Yaş odun doldurmuş tandır yakmaya,
Üfürmüşte başlamışlar tütmeye,
İnci gözlerinden yaşlar akmaya,
Başlamış anamın köyüm ah köyüm!
 
Tandır yanmış duman duman tütüyor,
Tavuk horoz avaz avaz ötüyor,
Boz öküz yorulmuş keme yatıyor,
Hasatın da bir hoş köyüm ah köyüm!
 
Hasret yuvasına dönmüş bu sinem,
Dutu tane tane devşirir ninem,
Ekmeği köz ile pişirir anam,
Buram buram kokar köyüm ah köyüm!
 
Parakta meleşir koyunlarımız,
Yöreye has olur oyunlarımız,
Oje parfüm bilmez kadınlarımız,
İffet abidesi köyüm ah köyüm!
 
Yalın ayak sabah inmiş bahçeye,
İki kuru ekmek koymuş bohçaya,
Islanmadan yenmez batırır çaya,
Katığı şükürdür köyüm ah köyüm!
 
Dertlisi derdini demez kimseye,
Ayşe Fatma derdin döker çeşmeye,
Ali emmi gider öküz koşmaya,
Saban omuzunda Köyüm ah köyüm!
 
Sözlüsü olanlar sadık sözüne,
Haya eder bakmaz sözlü yüzüne,
Nişanlılar düğün eder güzüne,
Gelin ata biner köyüm ah köyüm!
 
Gelinler hasretle bekler yolları,
Mırıldanır mani döker dilleri,
Genç yaşlarda solar gonca gülleri,
Gözler hasret dolu köyüm ah köyüm!
 
Güğümü belinde gelin bacımın,
Hasretle geçtiği köy yamacının,
Sebebi var elbet benim acımın,
Acılar vatanı köyüm ah köyüm!
 
Her evde muhakkak hasret çekilir,
Ah ettikçe gözlerden yaş dökülür,
Şelek ala ala beller bükülür ,
Terler sele döner köyüm ah köyüm!
 
Kaymağın var pekmezin var balın var,
Hem dağın var ağacın var dalın var,
Her mevsimde türlü türlü  halin var!
Halından bilen yok köyüm ah köyüm!
  
Yapılan hep işler elin emeği,
Orak tırpan çekiç ile bilevi,
Taze süt yüzüyle arpa ekmeği,
Yemesi hoş olur köyüm ah köyüm!
 
Nasıf Hoca, Molla Ali, Şeyh Halil,
Ahmet Efendiyle kardeşi delil,
Yemliha Dede de bu işte ehil,
Evliyan da çoktur köyüm ah köyüm!
 
Düğününde bayramında hep bile,
Hiç kimse kimseye düşünmez hile,
Neşesiyle hüzünüyle dert ile,
Hep birlikte olur köyüm ah köyüm!
 
Erdoğan'ım hasret seni bitirmiş,
Kader almış elden ele götürmüş,
Canım anam beyaz posta oturmuş,
Dili zikir söyler köyüm ah köyüm!
 
 

 

Seslendiren: Necati Aksu

(Bu sayfa en iyi 1024 x 768 çözünürlükte izlenebilir)